tuglak vansh  1. gayasudeen tuglak (1320-1325)
  2. mohamad-bin-tuglak ((1325-1351)
  3. firoj sah tuglak (1351-1388)

gayasudeen tuglak

ye tuglak vansh ka sansthapak tha,

isne hi khusro ko mara tha.

ye delhi ka pahla sultan hai jisne gaji ki upadhi dharan kiya.

iske pita "kullug khan" the

ye pahla sultan tha jisne bhumi(rajsawa) kar(tax) ko kam kar diya

ye pahla sutan tha jisne sachi ke liye nai nahre khudvai

isne yamuna nadi ke kinere ek naya sahar "tuglakabad" asthapit kiya delhi me.

mohamad bin tuglak